TAJEMSTVÍ ŘEČI TVÁŘE

Čtení z tváře

Čtení z tváře

Tvář je otevřená kniha: Jaký potenciál prozradí váš obličej?

Čtení z tváře je diagnostika vzhledu tváře, podle níž se dají určit sklony, dispozice a vlohy člověka.

Čtení z tváře na základě fyziognomie, morfologické a forenzní diagnostiky tváře nabízím těm, kteří chtějí využít svého genetického potenciálu na cestě životem. Také těm, kteří chtějí pochopit jiné, a prostřednictvím identifikace jejich chování začít budovat dlouhodobé, stabilní a smysluplné vztahy.

Na vaší diagnostice tváře budu pracovat více než 2 hodiny. Po celou dobu se budu soustředit na důkladnou analýzu vašich fyziognomických znaků a vnímat vaši osobnost. Z vaší tváře přečtu skutečný potenciál, který jste dostali jako dar do života. 

Diagnostika tváře je možná na základě zaslání portrétní fotografie.

 

Co získáte?

  • Písemný rozbor proporcí tváře z psychologického, biologického a antropologického hlediska, které odhalují projevy chování, sklony a vlohy člověka.
  • Dekódování důležitých rysů povahy, které jsou důležité pro určení vašich genetických darů osobnosti.
  • Odkrytí vašeho potenciálu a životní úlohy na základě převahy fungování určité části mozku.
  • V případě analýzy dvou fotografií získáte překrytí fungování dvou osobností. Potenciál jejich součinnosti a vzájemného porozumění v životě.

Diagnostika tváře obsahuje:
fyziognomii partií tváře - rozdělení obličeje na zóny, klíčové rysy a stručné charakteristiky + diagnostický test, fyziognomii jednotlivých částí tváře (čelo, oči, nos, brada, ústa) a s tím související vlastnosti, určení genetického potenciálu pro úspěch a uplatnění v běžném životě.

Mgr. Sylva Hankeová

Tlumočnice řeči tváře. Čtením z tváře ukazuje lidem, jak využít jejich genetického a osobnostního potenciálu k spokojenosti a úspěchu v životě.  

Mým záměrem je na základě diagnostiky morfologie tváře a mého vysoce citlivého vnímání kognitivních, behaviorálních a sociálních funkcí objevit klíč
k informacím o vašem genetickém potenciálu, jakož i o charakteru lidí, s kterými přicházíte do styku. Porozumíte tak lépe svým přátelům, partnerům, kolegům či patologickým osobnostem s narcistickými, manilupativními a emočně nevyrovnanými rysy.

Více o Sylvě: 

Vystudovala psychologii, germanistiku a bohemistiku na Filosofické fakultě Ostravské univerzity.
Je multipotencionální člověk. Do vínku dostala dar vysoké empatie a schopnost celistvého vnímání druhých, tzv. schopnost číst v lidech.

Dlouhá léta se věnovala překladatelské a tlumočnické činnosti.

V roce 2013 založila projekt Transformační kultura a umění, v jehož rámci pořádá koncertní a divadelní představení, besedy a umělecké výstavy. Duší je umělec. Tvoří trojrozměrné alegorické obrazy a plastiky. Vede výtvarné kurzy pro ženy, v nichž využívá své arteterapeutické metody Krasoterapie® k uvolnění mysli a kreativity prostřednictvím výtvarné činnosti.

Psychologií a filosofií se zabývá od mládí. Své spirituální zkušenosti a meditační techniky popsala v e-knize Umění vnímání vnitřní krásy. Poskytuje terapeutické konzultace. Své životní zkušenosti, jakož i poznatky studia psychologické morfologie, forenzní psychologie a východní filosofie předává formou diagnostiky tváře.

V posledních třech letech profesního života se věnuje studiem, zkoumáním a uplatňováním vědního oboru psychofyziognomie. 

Objednávka diagnostiky tváře

Vyplňte prosím formulář a stiskněte červené tlačítko.
Platba je možná pouze běžným převodem.

Poznej sebe i druhé!

Děkuji za vaši důvěru.