ZÁZNAM BESEDY
s kvantovým fyzikem JANEM RAKEM

ZA HRANICE CHÁPÁNÍ
Nejhlubší podstata života a tvoření reality

Záznam interaktivní besedy s kvantovým a jaderným fyzikem profesorem Janem Rakem. Povídání o kvantové fyzice a uplatnění jejich nejnovějších poznatků v běžném životě tak, abychom žili naplněný a spokojený život.

INFORMACE O TOM, ŽE ŽIVOT MŮŽE NABÍDNOUT VÍCE, NEŽ JSTE SI MYSLELI.

Místo konání: Odkudkoliv
Online sledování záznamu besedy z pohodlí domova: 550 Kč

Žijete nejšťastnější verzi vaší reality?

Co je to skutečné UMĚNÍ ŽÍT naplněný a svobodný život dle nejnovějších poznatků kvantové fyziky. Propojení kvantové fyziky, spiritulaity a lidské zkušenosti v otázce vědomí, vnímání nejhlubší podstaty naší reality, života v čase a prostoru, v otázce hlubšího smyslu života a tvorby reality. 

Základní témata besedy:

 • Kdo jsme a smysl života
 • Objektivní a subjektivní realita
 • Co je to vědomí
 • Společenské dohody, narativy, víra
 • Co je to pravda vs. absolutní pravda
 • Způsob, jak se stát tvůrcem života
 • Co je to osvícení
 • Otázka svobodné vůle
 • Otázka dobra a zla
 • Otázka času
 • Absolutní pravda a mystický stav

Kvantový fyzik JAN RAK

Jan Rak  je jaderný a kvantový fyzik, profesor na finské univerzitě ve Jyvaskyle, mnohaletý pracovník na projektech na největším urychlovači částic na světě ve švýcarském CERNu. Je jeden z mála vědců, který zkoumá souvislost kvantové fyziky s východní filozofií a mystikou.

Vyplňte formulář objednávky a odešlete: