PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU BESEDY

Návštěvník besedy se musí prokázat:

1. Maximálně 7 dní starým certifikovaným PCR testem s negativním výsledkem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zpráva v mobilu).                                                                                  
2. Maximálně 72 hodin starým certifikovaným antigenním testem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zpráva v mobilu).
3. Dokladem o provedeném očkování proti nemoci COVID 19 (od aplikace první dávky uplynulo min. 21 dní, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní (prokážete se kartičkou s datem aplikace nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví v tištěné formě nebo na displeji telefonu).
4. Že od prodělání nemoci Covid19 uplynulo méně než 180 dnů (počítá se od prvního doloženého pozitivního testu (vytištěno nebo SMS zpráva v mobilu)

 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ