SylvaHankeová

"Podstatou výtvatného umění je vyjádření neprojevené krásy v projeveném světě."

Sylva Hankeová

 

Umělecká plastika vnáší do oblasti malby prvky sochařství. Výsledný objekt si divák může prohlédnout z různých úhlů. 

UMĚLECKÉ PLASTIKY PRO KRÁSU VAŠEHO DOMOVA

Plastiky vznikající z prostoru vnitřního ticha. Je v nich zakódováno cosi nedotknutelného, co vnímá srdce.

"Nejvyšší stvořitel je tichý umělec. Z ničeho dokáže vytvořit vše." Sylva

O tvorbě

"Když tvořím obraz vím, že nic nedělám. Vnímám prostor, ze kterého vše vychází a zároveň sleduji ruce, jak tvarují materiál, krerý roste spolu s obrazem. Všemi smysly vnímám to, co se právě před mým zrakem děje. Nepřemýšlm o tom, jakou barvu použít, ale intuitivně beru a míchám odstín, dokud nepřijde impuls, že právě tento tón na plátno patří. Vím, že obraz, který vzniká netvořími já, ale vyvstává z prostoru, jehož jsem součástí, a jehož součástí je i ten, pro kterého obraz tvořím, i ten, kdo se na něho dívá.  Je to jako píseň, která nemá slova, ale svými tóny hladí srdce, které máme všichni."

Videa

Obrazovo-hudební meditace

Meditace na sebeuvědomění - TŘPYT KRÁSY

Umělecká plastika - MOUDROST

Umělecká plastika - Vodnářka

Umělecká plastika - POKORA

Umělecká plastika - SESTRY

Napište, co vás zajímá. Ráda pro Vás plastiku vytvořím