Rodiče mi dali jméno Sylva

Už od dětství v sobě vnímám hluboký vnitřní klid. Tento stav zůstal neměnný i po "tragických událostech" v rodině. Naopak mi tyto životní zkušenosti dopomohly
k ještě intenzivnějšímu sebeuvědomování
a zaměřování pozornosti na pocit existence, která mi jednoho dne nečekaně poskytla nedvojnou zkušenost bytí, kterou nelze popsat slovy.

Od této chvíle splynutí s absolutním vědomím jsem si neustále vědoma sama sebe a z tohoto stavu vnitřního klidu a nadsmyslové krásy vyvěrá veškerá má činnost a jasnovidná tvorba.

Toto nedvojné poznání krásy "nadsmyslové reality" s vámi v pokoře sdílím ve svých výtvarnýchpsaných dílech