Jsem tlumočnice vnitřní krásy

"Krása je zář, která se šíří bez zapříčinění zářící bytosti." Sylva

Povznáším lidi do úrovně vědomí, která je přitahuje krásou, klidem a vnitřní tichostí. 

Rodiče mi dali jméno Sylva

Už od dětství v sobě vnímám hluboký vnitřní klid. Tento stav zůstal neměnný i po "tragických událostech" v rodině. Naopak mi tyto životní zkušenosti dopomohly k ještě intenzivnějšímu sebeuvědomování
a zaměřování pozornosti na pocit existence, která mi jednoho dne nečekaně poskytla nedvojnou zkušenost bytí, kterou nelze popsat slovy.

Od této chvíle splynutí s absolutním vědomím v jeho klidovém aspektu jsem si neustále vědoma sama sebe i v jeho tvořivém aspektu
a z tohoto stavu vnitřního klidu a nadsmyslové krásy vyvěrá veškerá
má činnost a jasnovidná tvorba.

Toto nedvojné poznání krásy "nadsmyslové reality" s vámi v pokoře sdílím ve svých výtvarnýchpsaných dílech.

Jsem zde, abych vás prostřednictvím krásných umění, laskavého slova i ticha provázela na vaší cestě transformace vědomí a vnímání krásy nadsmyslové reality.