Jsem tlumočnice vnitřní krásy

Povznáším lidi do stavu, který jim přináší vnitřní klid. 

Rodiče mi dali jméno Sylva

Jsem zde, abych vás v doprovodu krásných umění i laskavého slova provázela na vaší cestě uvědomění si krásy vaší přirozené podstaty - nejvyššího zdroje tvořivosti. 

Svými výtvarnými i psanými díly a na živých setkáních jsem vám průvodcem do stavu mysli, ve kterém stále více a více vnímáte krásu, klid a vnitřní ticho. 

Prostřednictvím umění sloužím lidem.