"Miluji zachycovat vnější i vnitřní krásu formou uměleckého díla."

SYLVA BEZ PŘÍBĚHU

Sylva z vyššího hlediska

Žádná slova mě nemohou popsat. Jsem neviditelné a věčné Vědomí.
Nikdy jsem nevznikla a nikdy ani nezemřu. Kamkoliv jdu a cokoliv dělám, jsem stále přítomna. Žádná představa mne nemůže obsáhnout, definovat nebo popsat. Jsem celistvá, kompletní a šťastná. Z tohoto pohledu zde není příběh, který by mě mohl popsat. Je zde jen krása bytí, která mě inspirovala k napsání e-knihy Umění vnímání vnitřní krásy.

SYLVA S PŘÍBĚHEM

Sylva z osobního hlediska

Zrodila jsem se v lidské bytosti a dostala jsem jméno Sylva

Latinské slovo "silva" znamená les...

Dnes už vím, že právě proto žiji a tvořím v jeho těsné blízkosti. Jen několik kroků od vzrostlého lesa. Ráda v něm pobývám. Nalézám zde svobodný prostor, ticho, klid a inspiraci pro svou uměleckou tvorbu. Vznikají zde trojrozměrné obrazy a plastiky nejen pro zkrášlení vnitřních prostor,
ale zejména k pohlazení duše.

Moje životní role

S potěšením sehrávám roli matky, učitelky, překladatelky, tlumočnice, průvodkyně, pořadatelky, výtvarnice a krasoterapeutky - podle toho,
co přítomnost vyžaduje. Jsem veselá a občas i smutná, introvertní
i extrovertní, činorodá i ráda odpočívající, podle toho, co situace vyžaduje.

Takových nálepek v podobě vlastností je možné ke mně připojit mnoho,
ale uvnitř sebe ukrývám něco, co je neměnné a skutečné.
A právě o toto poznání, tiché mysli a vnitřním klidu se s vámi
ve svých projektech ráda podělím. 

Silná touha po vědění a vnitřní moudrosti

Od dětství jsem příliš mnoho nehovořila, ale s oblibou cokoliv pozorovala
a tvořila. Ráda jsem pobývala o samotě, četla a přemítala nad smyslem lidského bytí.

Láska k literatuře mě přivedla ke studiu české a německé literatury
na filosofickou fakultu Ostravské univerzity. Po krátkém působení
ve školství jako učitelka mateřské a základní školy jsem se věnovala překladatelské a tlumočnické činnosti.

V literatuře jsem stále a neodbytně hledala něco, co se nacházelo
za slovy. Něco, co nešlo pojmenovat, ale co hluboko uvnitř ve mně vyvolávalo silnou touhu poznat to. Něco, co se vine každou duchovní naukou, každým náboženstvím a každou vysokou filosofií a mystikou.

Musí tady být něco vyššího

S odchodem mé matky, babičky a bratra na druhý břeh a příchodem synů do mého života, přišla dávka uvědomění, kterou završil odchod partnera a otce našich společných dětí z domu. Zůstala jsem s malými dětmi sama a pochopila jsem, že se mi od základu mění celý život a to, na čem jsem ho až doposud stavěla, bylo najednou nepodstatné. V mém životě se probudilo něco nového a já jsem věděla, že to bude něco úplně jiného, než co jsem si plánovala.

Přece život není jen o rození a vychovávání dětí. Musí tady být něco vyššího...

Období obrácení pozornosti dovnitř

Má neutichající niterná touha po poznání principu života mě přirozeně vedla od mystické literatury k meditační praxi. Přečetla jsem sice stohy knih, pobyla v přítomnosti realizovaného mistra, ale po čase jsem pochopila, že to, co hledám, nenajdu v té nejtajnější knize světa ani
u toho "nejprobuzenějšího mistra". Došlo mi, že to, co hledám, jsem já sama.

Na řadu přišla meditační praxe (uvědomování) a ponoření se do Sebe sama... 

Ponor do živoucího bytí

Zaměřováním pozornosti na pocit existence mi byl dán přímý prožitek samo v sobě spočívajícího živoucího bytí, který nelze popsat slovy. Ponor do čisté existence živého prázdna přišel spontánně dvakrát za sebou. Nevím, jak dlouho trval, ale od této chvíle jsem trvale zakotvena v sobě
a z tohoto vnitřního klidu vyvěrá veškerá má činnost a jasnovidná tvorba.

To, co jsem hledala celý život venku, našla jsem opět uvnitř.

Prožitek vnitřního Já nelze popsat ani srovnat s žádnou formou, žádnou barvou, žádným pocitem ani myšlenkou. Je to nemožné i pro nejvyšší zasvěcence. Jediná možnost sebepoznání je uvědomění.
Existují jednoduchá koncentrační a meditační cvičení, která vás k tomuto uvědomění mohou postupně dovést, a o která se s vámi ráda podělím
ve své knize Umění vnímání vnitřní krásy.

Sdílení a služba lidem

Abych mohla svou radost z života a tvorby sdílet a předávat, vytvořila jsem projekt Krasoterapie - sebepoznávání a probuzení kreativity prostřednictvím meditační a výtvarné praxe.

Pořádám výtvarné kurzy, na kterých využívám své autorské umělecko-meditační metody Krasoterapie® k uvědomění klidového aspektu v nás (zdroje kreativity) v průběhu procesu výtvarného tvoření. Vedu účastníky kurzů k bezprostřednímu výtvarnému vyjádření a napojení se na kreativní energii sebe sama.

Z prostoru vnitřního ticha pro vás tvořím trojrozměrné obrazy a sochy pro potěšení srdce.

Založila jsem projekt Transformační kultura a umění, v rámci kterého pořádám divadelní, koncertní představení a přednášky.

Poskytuji rovněž individuální konzultace pro ty, kteří řeší nějakou náročnou životní situaci v oblasti osobní, rodinné, partnerské, pracovní nebo jakékoliv jiné oblasti.

Dnes už vím

Jsem klidná, protože vím, že jsem vždy ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Dnes už vím, že se tomu říká UVĚDOMĚNÍ.

Dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce. Dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes už vím, že se tomu říká JEDNODUCHOST.

Vím, že všichni mají svou vlastní pravdu a že ta nejvyšší pravda je jen jedna. Dnes už vím, že se tomu říká NADHLED.

Už nežiji minulostí, netrápím se budoucností, ale v přítomnosti prožívám každý okamžik dne. Dnes už vím, že se tomu říká NAPLNĚNÍ.

Žádná myšlenka a s ní spojený pocit nebo emoce se mě nemohou dotknout. Vím, že to nejsem já, pokud se emoce skrze mne projeví.
Dnes už vím, že se tomu říká MOUDROST.

Neobávám se už žádných problémů a konfliktů se sebou samou nebo s ostatními, protože i tektonické desky se spolu někdy srazí. Vzniknou tak nové světy. Dnes už vím, že je to ŽIVOT.

Kdo je Sylva?

Sylva je tlumočnice vnitřní krásy.
Světlem poznání tvoří trojrozměrné obrazy a plastiky vtahující do hloby nitra. Svými uměleckými díly vnáší do domovů lidí klid, mír a uvědomění vnitřní krásy.

Je zakladatelkou projektu Transformační kultura a umění, který uvádí divadelní
a koncertní představení
s duchovním přesahem.

V knize Umění vnímání vnitřní krásy poukazuje, jak osvobodit neutichající mysl
a vnímat skutečnou podstatu a vnitřní krásu sebe sama. Díky tomu
se její čtenáři dívají
na svět s větším nadhledem a vnitřním klidem.

Na výtvarných sebepoznávacích kurzech Krasoterpaie otevírá účastníkům vnitřní oči
a probouzí v nich kreativitu, kterou nosí uvnitř.

Vzdělání

 • 1987-91 Střední pedagogická škola Krnov
 • 1995-99 Filosofická fakulta Ostravské univerzity, obor Bohemistika a Germanistika

Zdroje, ze kterých můžete čerpat

 • V rámci projektu Transformační kultura si můžete zakoupit vstupenku na živé koncertní nebo divadelní představení otevírající lidská srdce.
 • Na živých meditačně-výtvarných kurzech Krasoterapie se probouzí vaše vnitřní krása
  a kreativita.
 • galerii obrazů si můžete prohlédnout mou výtvarnou tvorbu. 
 • Na blogu najdete články, které vás mohou inspirovat
  a probudit ve vás touhu po sebepoznání.
 • e-booku Jak vnímat vnitřní krásu můžete objevit tajemství vnitřní krásy a získat 7 koncentračních
  a meditačních cvičení
  k uvědomění vnitřní krásy a nekonečného zdroje kreativity.
 • e-knize Umění vnímání vnitřní krásy můžete objevit tajemství, jak
  se na sebe dívat, abyste pochopili,
  kdo skutečně jste.
  Je to kniha
  o skutečném sebepoznání.