Jsem Sylva - bytost z Lásky, Ticha a Krásy stvořená a přišla jsem, abych ji mohla s lidmi sdílet, žít a v jejich nitrech probudit.

KDO JE SYLVA

 

Sylva z nejvyššího hlediska

Žádná slova mě nemohou popsat. Jsem neviditelné a věčné Vědomí, které je synonymem Krásy. Nikdy jsem nevznikla a nikdy ani nezemřu. Kamkoliv jdu a cokoliv dělám, jsem stále přítomna. Žádná představa mne nemůže obsáhnout, definovat nebo popsat. Jsem celistvá, kompletní a šťastná. Z tohoto pohledu zde není příběh, který by mě mohl popsat.

Sylva z lidského hlediska

Zrodila jsem se v lidské bytosti jako Sylva. V tomto životě jsem už vzala na sebe mnoho rolí. Jsem matka, vychovatelka, učitelka, překladatelka, tlumočnice, lektorka, průvodkyně, pořadatelka, krasoterapeutka...

Vidím tvář Krásy ve všech a ve všem. Nikoliv tu, kterou vidíme svýma lidskýma očima, ale tu, která není vidět, uchopit ani sdělit slovy. Krásu, kterou můžeme pouze vnímat a žít. Prostřednictvím svých obrazů, kalendářů, článků a prožitkových setkání Krasoterapie® otevírám lidem vnitřní oči a probouzím v nich Krásu, kterou nosí uvnitř. A i když vidím nejen ty světlé, ale i všechny černé a šedé tóny, žiji pro všechny barvy duhy...

Podle mě není v lidské říši nic vyššího než odhalení vlastní božské podstaty, jelikož všechno ostatní je pomíjivé. Proto najděme společně to, co je trvalé a cele se do Toho ponořme. Já vám v tom při setkání se mnou ráda pomůžu...

Sylva jako malířka

Latinské slovo "silva" znamená les. Dnes už vím, že právě proto žiji a tvořím v jeho těsné blízkosti. Jen několik kroků od vzrostlých dubů, kde nalézám svobodný prostor, ticho, klid a inspiraci pro svou malířskou tvorbu. Vznikají zde energetické obrazy nejen pro zkrášlení vnitřních prostor, ale zejména k pohlazení a probuzení duše - vnitřní krásy v nás. Více o obrazech najdete zde.

Sylva jako tvůrkyně Krasoterapie

Jsem tvůrkyní autoterapeutické metody vědomého bytí Krasoterapie®. Pořádám setkání Krasoterapie pro ženy, na kterých se ženy při tvůrčí malířské činnosti osvobozují od myšlenek, spojují se svým vnitřním zdrojem a léčí samy sebou a svou vnitřní krásou.

Sylva jako lektorka Krasoterapie pro děti

Pravidelně pořádám setkání Krasoterapie pro děti, na kterých provázím děti do světa krásy barev a tvoření se vším, co nám přijde pod ruky, při kterém není důležitý výsledek, ale samotný proces tvorby a radost z činnosti.

Sylva jako autorka alegorického kalendáře Venuše

Jsem autorkou alegorického kalendáře Venuše, který každý den připomíná ženám, kým ve skutečnosti jsou. Vím, že jsem sdílením jeho příběhu pomohla už stovkám žen, pochopit a žít samu sebe. 

Sylva jako pořadatelka Léčivého divadla Gabriely Filippi

Jsem průvodce těch, kteří rozeznívají nebeský zvon, proto pořádám představení Léčivého divadla Gabriely Filippi, které provází i mé krasoterapeutické obrazy. O roku 2013 jsem již zorganizovala mnoho představení v přírodě i v divadelním sálu, která přinesla stovkám lidem spoustu uvědomění.

Sylva jako průvodkyně do ticha

Poskytuji individuální sezení v přírodě i v interiéru pro ty, kteří řeší nějakou svízelnou situaci a potřebují se dostat k odpovědi na svou otázku přímo ze zdroje. Já vytvářím prostor ticha, asistuji a zrcadlím. Klient se noří do ticha, vypíná mysl, přichází k uvědomění a odpovědím na své otázky a léčí sebe sama.

Mohla bych zde uvést nespočet dalších rolí, které jsem v životě sehrála. Ale dnes už vím, že základem umění žít je dělat to, co je v dané situaci nutné, aniž by se z toho stala role, s kterou bych se ztotožnila. Proto vykonávám nespočet činností, a každou z nich konám pro ni samotnou, aniž bych se o něco snažila a s nějakou rolí ztotožnila.

Sylva jako blogerka

Věřím, že jediná věc, kterou potřebujeme v životě udělat je přijít k jasnému poznání toho, kdo jsme. Celý život mě tato otázka provází a skrze zkušenosti v životě se navracím ke svému sebepoznání. Pokud i vaše srdce volá po poznání sebe sama a jednotě, nechť jsou moje slova pro vás inspirací.