Kdo je Sylva?

Sylva je tlumočnice vnitřní krásy.
Světlem poznání tvoří trojrozměrné alegorické obrazy a umělecké plastiky zachycující mystickou ženskou krásu. Svými uměleckými díly vnáší do duší
a domovů lidí klid, mír a uvědomění vnitřní krásy.

Je zakladatelkou projektu Transformační kultura a umění, který uvádí divadelní a koncertní představení s duchovním přesahem.

V jejich článcích a e-knihách ukazuje ženám, jak osvobodit svou neutichající mysl a vnímat skutečnou podstatu
a vnitřní krásu sebe sama. Díky tomu
se její čtenářky dívají na svět s větším nadhledem a vnitřním klidem.

Na výtvarných sebepoznávacích kurzech Krasoterapie otevírá ženám vnitřní oči
a probouzí krásu, kterou nosí uvnitř.

"Miluji zachycovat vnější i vnitřní krásu formou uměleckého díla."

SYLVA BEZ PŘÍBĚHU

 

Sylva z nejvyššího hlediska

Žádná slova mě nemohou popsat. Jsem neviditelné a věčné Vědomí, které je synonymem Krásy.
Nikdy jsem nevznikla a nikdy ani nezemřu. Kamkoliv jdu a cokoliv dělám, jsem stále přítomna.
Žádná představa mne nemůže obsáhnout, definovat nebo popsat. Jsem celistvá, kompletní a šťastná.
Z tohoto pohledu zde není příběh, který by mě mohl popsat. Je zde jen krása bytí, která mě inspirovala k napsání e-knihy Umění vnímání vnitřní krásy.

SYLVA S PŘÍBĚHEM

 

Sylva z osobního hlediska

Zrodila jsem se v lidské bytosti a dostala jsem jméno Sylva

Latinské slovo "silva" znamená les...

Dnes už vím, že právě proto žiji a tvořím v jeho těsné blízkosti. Jen několik kroků od vzrostlého lesa. Ráda v něm pobývám. Nalézám zde svobodný prostor, ticho, klid a inspiraci pro svou uměleckou tvorbu. Vznikají zde trojrozměrné algeorické obrazy ženské krásy nejen pro zkrášlení vnitřních prostor,
ale zejména k pohlazení a probuzení duše - vnitřní krásy v nás.

 

Moje životní role

S potěšením sehrávám roli matky, učitelky, překladatelky, tlumočnice, průvodkyně, impresária, výtvarnice a krasoterapeutky - podle toho, co přítomnost vyžaduje. Jsem veselá a občas i smutná, introvertní i extrovertní, činorodá i ráda odpočívající, podle toho, co situace vyžaduje.

Takových nálepek v podobě vlastností je možné ke mně připojit mnoho, ale uvnitř sebe ukrývám něco, co je neměnné a skutečné. A právě o toto poznání, tiché mysli a vnitřním klidu se s vámi ve svých projektech, článcích, e-boocích a e-knihách ráda podělím. Z tohoto místa vyvěrá i veškerá má činnost a jasnovidná výtvarná tvorba.

Dnes už vím...

Jsem stále klidná, protože vím, že jsem vždy ve správný čas na správném místě a že všechno, co se děje, je správné. Dnes už vím, že se tomu říká UVĚDOMĚNÍ.

Dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce. Dělám to po svém a svým vlastním tempem. Dnes už vím, že se tomu říká JEDNODUCHOST.

Vím, že všichni mají svou vlastní pravdu a že ta nejvyšší pravda je jen jedna. Dnes už vím, že se tomu říká NADHLED.

Už nežiji minulostí, netrápím se budoucností, ale v přítomnosti prožívám každý okamžik dne.
Dnes už vím, že se tomu říká NAPLNĚNÍ.

Žádná myšlenka a s ní spojený pocit nebo emoce se mě nemohou dotknout. Vím, že to nejsem já, pokud se emoce skrze mne projeví. Dnes už vím, že se tomu říká MOUDROST.

Neobávám se už žádných problémů a konfliktů se sebou samou nebo s ostatními, protože i tektonické desky se spolu někdy srazí. Vzniknou tak nové světy. Dnes už vím, že je to ŽIVOT.

Období hledání a silná touha po vědění a vnitřní moudrosti

Od dětství jsem příliš mnoho nehovořila, ale s oblibou cokoliv pozorovala a tvořila. Ráda jsem pobývala o samotě, četla a přemítala nad smyslem lidského bytí.

Láska k literatuře mě přivedla ke studiu české a německé literatury na filosofickou fakultu Ostravské univerzity. Po krátkém působení ve školství jako učitelka mateřské a základní školy jsem se věnovala překladatelské a tlumočnické činnosti.

V literatuře jsem stále a neodbytně hledala něco, co se nacházelo za slovy. Něco, co nešlo pojmenovat, ale co hluboko uvnitř ve mně vyvolávalo silnou touhu poznat to. Něco, co se vine každou duchovní naukou, každým náboženstvím a každou vysokou filosofií a mystikou.

 

Musí tady být něco vyššího...

S odchodem mé matky, babičky a bratra z mého života a příchodem synů do mého života, přišla dávka uvědomění, kterou završil odchod partnera a otce našich společných dětí z domu. Zůstala jsem s malými dětmi sama a pochopila jsem, že se mi od základu mění celý život a to, na čem jsem ho až doposud stavěla, bylo najednou nepodstatné. V mém životě se probudilo něco nového a já jsem věděla, že to bude něco úplně jiného, než co jsem si plánovala.

Přece život není jen o zrození a vychovávání dětí. Musí tady být něco vyššího...

Období obrácení pozornosti dovnitř

Má neutichající niterná touha po poznání principu života mě přirozeně vedla od mystické literatury
k meditační praxi. Přečetla jsem sice stohy knih, pobyla v přítomnosti realizovaného mistra, ale po čase jsem pochopila, že to, co hledám, nenajdu ani v té nejtajnější knize světa a ani u toho "nejprobuzenějšího mistra". Došlo mi, že to, co hledám, jsem já sama.

Na řadu přišla každodenní meditační praxe (uvědomování) a ponoření se do Sebe sama... 

Ponor do živoucího bytí

Každodenním zaměřováním pozornosti na pocit existence mi byl dán přímý prožitek samo v sobě spočívajícího živoucího bytí, který nelze popsat slovy. Ponor do čisté existence živého prázdna přišel spontánně dvakrát za sebou. Nevím, jak dlouho trval, ale od této chvíle jsem trvale zakotvena v sobě
a z tohoto vnitřního klidu vyvěrá veškerá má činnost a jasnovidná tvorba.

To, co jsem hledala celý život venku, našla jsem opět uvnitř.

Prožitek vnitřního Já nelze popsat ani srovnat s žádnou formou, žádnou barvou, žádným pocitem ani myšlenkou. Je to nemožné i pro nejvyšší zasvěcence. Jediná možnost sebepoznání je uvědomění.
Existují jednoduchá koncentrační a meditační cvičení, která vás k tomuto uvědomění mohou postupně dovést, a o která se s vámi ráda podělím ve své eknize Umění vnímání vnitřní krásy. 

Vidím tvář krásy ve všech a ve všem a tlumočím lidem, aby si uměli pomoci sami

Vidím tvář Krásy ve všech a ve všem. Nikoliv tu, kterou vidíme svýma lidskýma očima, ale tu, která je za našima očima a není vidět, uchopit ani sdělit slovy. Krásu, kterou můžeme pouze být. A i když vidím nejen ty světlé, ale i všechny černé a šedé tóny, respektuji všechny barvy duhy.

Dokážu nahlédnout na osobnost druhého člověka a spatřit všechny strachy, bolesti, slabosti. Rozpoznám všechny destruktivní či pozitivní programy mysli, které ho ovládají. Vidím hluboko
za všechny masky, představy a role, které člověk nevědomě hraje před ostatními a mnohdy i před sebou samým.

Poskytuji individuální poradenství všem, kteří řeší nějakou svízelnou situaci a potřebují se dostat
k odpovědi na svou otázku. Odpověď dostanou ze své i z vyšší úrovně vědomí. 

Neměním destruktivní programy mysli, ale naslouchám a vytvářím prostor ticha, aby se přicházející mohli uvolnit, vypnout mysl a setkat se sami se sebou. Vedu je k tomu, aby si na své otázky dokázali odpovědět sami ze svého informačního pole. Uvědomováním a spojováním se sebou zjišťují, že mají všechny odpovědi v sobě a nemusí je hledat nikde venku. 

Vím, že každou tvář, kterou potkám, znám. Neznám podrobnosti - kolik máte let nebo jakou máte profesi, to stejně nejste vy, ale znám to světlo, které vám září z očí. Vím odkud přichází a s tím mluvím.

Malba alegorických 3D obrazů pro vás

Ráda maluji alegorické obrazy zachycující mystickou krásu lidské duše. Obrazy doprovází divadelní
a koncertní představení, které pořádám v rámci projektu Transformační kultura

Intuitivním vnímáním maluji na přání osobní obrazy "Otisk duše na plátno" a obrazy pro podporu kreativních projektů "Patron projektu".

Dokážu vnímat krásu lidské duše a zachytit její záchvěv, který zhmotňuji na plátně. Přebírám informace z neviditelna a dávám jim viditelný tvar v našem světě.

Sdílení a služba lidem

Abych mohla svou radost z života a tvorby sdílet a předávat, vytvořila jsem projekt Krasoterapie - sebepoznávání a probuzení vnitřní krásy prostřednictvím meditační a výtvarné praxe (bytí v klidovém a tvořivém aspektu). 

Pořádám výtvarné kurzy pro děti a ženy, na kterých využívám své umělecko-meditační metody Krasoterapie®
k uvědomění klidového aspektu v nás (zdroje vnitřní krásy) v průběhu procesu výtvarného tvoření.
Vedu ženy a děti k bezprostřednímu výtvarnému vyjádření a napojení se na kreativní energii sebe sama.

V rámci projektu Transformační kultura pořádám divadelní a koncertní představení oblažující duši.

Najděme společně to, co je trvalé

Z mého pohledu není v lidské říši nic vyššího než jasné poznání toho, kdo jsme. Celý život mě tato otázka provází  a skrze zkušenosti v životě a přímým prožitkem živoucího bytí jsem sama sebou.
Pokud i vaše srdce volá po poznání sebe sama, nechť jsou moje slova pro vás inspirací.

Jsem tady pro vás.

Můžete čerpat z mých zdrojů těmito způsoby:

SYLVA A JEJÍ SLUŽBA LIDEM

Sylva jako výtvarnice

Maluji alegorické alegorické obrazy nejen pro zkrášlení vnitřních prostor, ale zejména k pohlazení a probuzení duše - vnitřní krásy v nás. Více o mé malířské tvorbě a obrazech najdete zde.

Sylva jako lektorka Krasoterapie® pro ženy

Jsem tvůrkyní autoterapeutické metody vědomého bytí při tvořivé činnosti Krasoterapie®. Pořádám setkání Krasoterapie pro ženy, na kterých se ženy při tvůrčí malířské činnosti osvobozují od myšlenek, spojují se svým vnitřním zdrojem a léčí samy sebou a svou vnitřní krásou.

Sylva jako lektorka Krasoterapie® pro děti

Pravidelně pořádám setkání Krasoterapie pro děti, na kterých provázím děti do světa krásy barev a tvoření se vším, co nám přijde pod ruky, při kterém není důležitý výsledek, ale samotný proces tvorby a radost z činnosti.

Sylva jako pořadatelka divadelních a koncertních představení

Jsem průvodce těch, kteří rozeznívají nebeský zvon. V rámci projektu Transformační kultura pořádám divadelní a koncertní představení, která provází mé alegorické obrazy. O roku 2013 jsem již zorganizovala mnoho divadelních a koncertních představení v přírodě i v divadelním sálu, která přinesla mnoha lidem spoustu uvědomění.

Sylva jako terapeutka a průvodkyně do ticha

Poskytuji individuální sezení v přírodě i v interiéru pro ty, kteří řeší nějakou svízelnou situaci a potřebují se dostat k odpovědi na svou otázku přímo ze zdroje. Já vytvářím prostor ticha a naslouchám. Klient se noří do ticha, vypíná mysl, přichází k uvědomění a odpovědím na své otázky a léčí sebe sama.

Sylva jako tlumočnice vnitřní krásy

Jsem tlumočnice vnitřní krásy. Světlem poznání pomáhám lidem rozpomenout se na skutečnou podstatu sebe sama a tuto krásu vyzářit navenek. Jsem zde, abych ve svých obrazech, článcích, knihách, na výtvarných a individuálních setkáních zachytila vnitřní krásu a doprovázela lidi při přechodu z lidského odděleného já k uvědomění si jednoty a krásy samotné existence. 

Mohla bych zde uvést nespočet dalších rolí, které jsem v životě sehrála. Ale dnes už vím, že základem umění žít je dělat to, co je v dané situaci nutné, aniž by se z toho stala role, s kterou bych se ztotožnila. Proto vykonávám nespočet činností, a každou z nich konám pro ni samotnou, aniž bych se o něco snažila a s nějakou rolí ztotožnila.

Více o mě a můj příběh se dočtete v knize Umění vnímání vnitřní krásy.

Sylva jako autorka blogu

Věřím, že jediná věc, kterou potřebujeme v životě udělat je přijít k jasnému poznání toho, kdo jsme. Celý život mě tato otázka provází a skrze zkušenosti v životě a přímým prožitkem živoucího Bytí jsem sama sebou. Pokud i vaše srdce volá po poznání sebe sama a jednotě, nechť jsou moje slova pro vás inspirací.

Sedím v divadelním sálu plném lidí, vnímám barvy vtisknuté do obrazů umístěných na jevišti, zaposlouchávám se do…
Celý článek
Ve čtvrtek 24. října 2019 uvádí Transformační kultura a umění v klimkovických sanatoriích již třetí sezónu úspěšné…
Celý článek
"Všechno je bůh" - i peníze, říká host Léčivého divadla Gabriely Filippi v Klimkovicích Zdenka Pohlreichová, která…
Celý článek