Kdo je Sylva?

Sylva je tlumočnice vnitřní krásy a vědomého bytí. Maluje alegorické obrazy zachycující krásu lidské duše a inspiruje druhé, aby skrze umění a uvědomování objevili sami sebe.

Na základě mnoholeté meditační praxe a přímého prožitku Bytí, začala vidět svět s nadhledem. Opustila kariéru úspěšné tlumočnice z německého jazyka a začala malovat alegorické obrazy. Světlem poznání nyní tlumočí lidem jejich vnitřní krásu a ukazuje jim cestu k sebepoznání. Doprovází je při přechodu z lidského odděleného já k uvědomění si jednoty a krásy samotné existence. 

SYLVA BEZ PŘÍBĚHU

 

Sylva z nejvyššího hlediska

Žádná slova mě nemohou popsat. Jsem neviditelné a věčné Vědomí, které je synonymem Krásy. Nikdy jsem nevznikla a nikdy ani nezemřu. Kamkoliv jdu a cokoliv dělám, jsem stále přítomna. Žádná představa mne nemůže obsáhnout, definovat nebo popsat. Jsem celistvá, kompletní a šťastná. Z tohoto pohledu zde není příběh, který by mě mohl popsat. Je zde jen Krása bytí, která mě inspirovala k napsání knihy Krása z nitra aneb klíč k trvalé kráse.

SYLVA S PŘÍBĚHEM

 

Sylva z lidského hlediska

 

Zrodila jsem se v lidské bytosti a dostala jsem jméno Sylva.

Všechno, co o sobě napíšu teď, už možná zítra platit nebude. Takový je život venku. Nic netrvá. A tak žiji život v přítomnosti a nikdy nevím, co mi zítřek přinese.

Latinské slovo "silva" znamená les. Dnes už vím

Vystudovala jsem obor čeština a němčina na filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po krátkém působení ve školství jako učitelka mateřské a základní školy jsem se věnovala překladatelské a tlumočnické činnosti.

Nyní se věnuji projektu Krasobytí. Maluji alegorické obrazy zachycující křehkou a zároveň silnou ženskou duši. Obrazy doprovází divadelní a koncertní představení, které pořádám v rámci projektu Transformační kultura. Vedu výtvarné kurzy pro děti a ženy, na kterých využívám své umělecké terapeutické metody Krasoterapie k uvědomění vnitřní krásy v průběhu procesu výtvarného tvoření.

Ráda sehrávám roli matky, učitelky, překladatelky, tlumočnice, lektorky, průvodkyně, pořadatelky, výtvarnice a krasoterapeutky - podle toho, co přítomnost vyžaduje. Jsem veselá a občas i smutná, introvertní i extrovertní, činorodá i ráda odpočívající, podle toho, co situace vyžaduje. Takových nálepek v podobě vlastností je možné ke mně připojit mnoho, ale uvnitř sebe ukrývám něco, co je neměnné a skutečné.

 

Poznáním přímého prožitku Bytí jsem nestále v kontaktu s celou Existencí a vnímám její nekonečnou krásu

Na základě zážitku, který mi byl dán, a který nelze popsat slovy, vidím svět jinak. Ponor do čisté Existence živého prázdna přišel spontánně a netrval dlouho. Od této chvíle jsem však trvale zakotvena ve statice Vědomí, z které vyvěrá dynamika a veškerá má tvorba.

Vidím tvář Krásy ve všech a ve všem. Nikoliv tu, kterou vidíme svýma lidskýma očima, ale tu, která není vidět, uchopit ani sdělit slovy. Krásu, kterou můžeme pouze být.

Prostřednictvím svých alegorických obrazůobrazových kalendářů, článků a sebepoznávacích výtvarných setkání Krasoterapie® otevírám lidem vnitřní oči a probouzím v nich Krásu, kterou nosí uvnitř. A i když vidím nejen ty světlé, ale i všechny černé a šedé tóny, žiji pro všechny barvy duhy.

Vím, že každou tvář, kterou potkám, znám. Neznám podrobnosti - kolik máte let nebo jakou máte profesi, to stejně nejste vy, ale znám to světlo, které vám září z očí. Vím odkud přichází a s tím mluvím.

Najděme společně To, co je trvalé

Z mého pohledu není v lidské říši nic vyššího než odhalení vlastní podstaty bytí, jelikož všechno ostatní je pomíjivé. Proto najděme společně to, co je trvalé a cele se do Toho ponořme. Já vám v tom prostřednictvím článků, ebooků a meditačně výtvarných setkání Krasoterapie budu nápomocna...

SYLVA A JEJÍ SLUŽBA LIDEM

Sylva jako výtvarnice

Latinské slovo "silva" znamená les. Dnes už vím, že právě proto žiji a tvořím v jeho těsné blízkosti. Jen několik kroků od vzrostlých dubů, kde nalézám svobodný prostor, ticho, klid a inspiraci pro svou malířskou tvorbu. Vznikají zde alegorické obrazy nejen pro zkrášlení vnitřních prostor, ale zejména k pohlazení a probuzení duše - vnitřní krásy v nás. Více o mé malířské tvorbě a obrazech najdete zde.

Sylva jako lektorka Krasoterapie® pro ženy

Jsem tvůrkyní autoterapeutické metody vědomého bytí při tvořivé činnosti Krasoterapie®. Pořádám setkání Krasoterapie pro ženy, na kterých se ženy při tvůrčí malířské činnosti osvobozují od myšlenek, spojují se svým vnitřním zdrojem a léčí samy sebou a svou vnitřní krásou.

Sylva jako lektorka Krasoterapie® pro děti

Pravidelně pořádám setkání Krasoterapie pro děti, na kterých provázím děti do světa krásy barev a tvoření se vším, co nám přijde pod ruky, při kterém není důležitý výsledek, ale samotný proces tvorby a radost z činnosti.

Sylva jako pořadatelka divadelních a koncertních představení

Jsem průvodce těch, kteří rozeznívají nebeský zvon. Pořádám divadelní a koncertní představení, která provází mé alegorické obrazy. O roku 2013 jsem již zorganizovala mnoho divadelních a koncertních představení v přírodě i v divadelním sálu, která přinesla mnoha lidem spoustu uvědomění.

Sylva jako terapeutka a průvodkyně do ticha

Poskytuji individuální sezení v přírodě i v interiéru pro ty, kteří řeší nějakou svízelnou situaci a potřebují se dostat k odpovědi na svou otázku přímo ze zdroje. Já vytvářím prostor ticha a naslouchám. Klient se noří do ticha, vypíná mysl, přichází k uvědomění a odpovědím na své otázky a léčí sebe sama.

Sylva jako tlumočnice vnitřní krásy

Jsem tlumočnice vnitřní krásy. Světlem poznání pomáhám lidem rozpomenout se na skutečnou podstatu sebe sama a tuto krásu vyzářit navenek. Jsem zde, abych ve svých obrazech, článcích, knihách, na výtvarných setkáních a individuálních hodinách zachytila vnitřní krásu a doprovázela lidi při přechodu z lidského odděleného já k uvědomění si jednoty a krásy samotné existence. 

Mohla bych zde uvést nespočet dalších rolí, které jsem v životě sehrála. Ale dnes už vím, že základem umění žít je dělat to, co je v dané situaci nutné, aniž by se z toho stala role, s kterou bych se ztotožnila. Proto vykonávám nespočet činností, a každou z nich konám pro ni samotnou, aniž bych se o něco snažila a s nějakou rolí ztotožnila.

Více o mě a můj příběh se dočtete v knize Krása z nitra.

Sylva jako autorka blogu

Věřím, že jediná věc, kterou potřebujeme v životě udělat je přijít k jasnému poznání toho, kdo jsme. Celý život mě tato otázka provází a skrze zkušenosti v životě a přímým prožitkem živoucího Bytí jsem sama sebou. Pokud i vaše srdce volá po poznání sebe sama a jednotě, nechť jsou moje slova pro vás inspirací.

Sedím v divadelním sálu plném lidí, vnímám barvy vtisknuté do obrazů umístěných na jevišti, zaposlouchávám se do…
Celý článek
Ve čtvrtek 24. října 2019 uvádí Transformační kultura a umění v klimkovických sanatoriích již třetí sezónu úspěšné…
Celý článek
Už pátým rokem pořádám Léčivé divadlo Gabriely Filippi u nás na severní Moravě. První představení  "Andělé v…
Celý článek