Nechte Přítomnost, aby vám vybrala alegorický obraz se zprávou pro vás

Jsem tlumočnice vnitřní krásy. Světlem poznání maluji alegorické obrazy zachycující krásu lidské duše. 

"Příliš nehovořím, ani nemlčím, ale moje bytí maluje. Maluje niterný svět, o kterém jsem přišla v barvách vyprávět".

Latinské slovo "silva" znamená les

Dnes už vím, že právě proto žiji a tvořím v jeho těsné blízkosti. Jen několik kroků od vzrostlého lesa, jehož stromy mluví. Ráda v něm pobývám. Nalézám zde svobodný prostor, ticho, klid a inspiraci pro svou malířskou tvorbu. Vznikají zde alegorické obrazy nejen pro zkrášlení vnitřních prostor, ale zejména k pohlazení a probuzení duše - vnitřní krásy v nás.

Zde maluji také osobní obrazy "Otisk duše na plátno" a Patrony vašich projektů.

Poznáním přímého prožitku Bytí jsem nestále v kontaktu s celou Existencí a odtud vyvěrá má tvorba

Na základě přímého prožitku bytí, který mi byl dán, a který nelze popsat slovy, vidím svět jinak. Ponor do čisté Existence živého prázdna přišel spontánně a netrval dlouho. Od této chvíle jsem však trvale zakotvena ve statice Vědomí, z které vyvěrá dynamika a veškerá má tvorba.

Nejen v okamžiku, kdy se ponořím do tvorby, se stává ze mě nástroj, na který hraje samotná Existence. Jsem "tlumočník", jímž proudí energie Bytí. 

To nejkrásnější je za hranicemi slov aneb malování ústy

Malováním otisků úst jsem objevila způsob, jak vyjádřit Ticho beze slov.

Vtisknuté polibky do obrazu nesou energii a vibraci lásky, která je za hranicemi slov.

A to nejkrásnější je za hranicemi slov...

Malováním ústy vznikl cyklus alegorických obrazů Venuše, které jsou součástí nástěnného kalendáře Venuše.

Malba alegorických 3D obrazů pro vás

Intuitivním vnímáním maluji na přání osobní obrazy "Otisk duše" s poselstvím a obrazy pro podporu kreativních projektů "Patron projektu". Umožňuji tak zhmotnit jejich záměr prostřednictvím obrazu.

Světlem poznání jsem získala schopnost vtisknout nehmotný projev duše do hmoty. Dokážu vnímat krásu lidské duše a zachytit její jemnohmotný záchvěv, který zhmotňuji na plátně. Podle jména a data vašeho narození tvořím umělecké dílo s "otiskem vaší duše" do hmoty. Dokážu zachytit poslání duše zde na Zemi - záchvěv osobnosti, který se splněním přání rozpouští.  Jedná se o osobní zářič, který zvědomuje váš potenciál vnitřní krásy. 

Pro podporu a ochranu vašich projektů, osobních nebo obchodních značek tvořím "Patrony projektů".

 

Obrazy pro kulturní a divadelní představení

Pořádám výstavy, divadelní a koncertní vystoupení, která doprovází alegorické obrazy pro vytvoření pozitivní atmosféry a umocnění smyslových zážitků diváků.

V rámci projektu Transformační kultura pořádám od roku 2013 představení Léčivého divadla Gabriely Filippi v přírodě a v divadelním sále Sanatorií Klimkovic. Uspořádala jsem již mnoho divadelních a koncertních představení, která již pohladila mnoho duší diváků.

Obrazy doprovázejí také koncertní vystoupení ostravského zpěváka Patrika Kee a slovenského zpěváka Maoka.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Sdílení a služba lidem

Abych mohla svou radost z života a tvorby sdílet a předávat, vytvořila jsem projekt Krasoterapie - sebepoznávání a probuzení vnitřní krásy prostřednictvím meditační a výtvarné praxe (bytí v klidovém a tvořivém aspektu). 

Pořádám sebepoznávací výtvarná setkání Krasoterapie k probuzení kreativity, intuice a vnitřní krásy. K tomu využívám různých výtvarných, meditativních a arteterapeutických technik. Vedu ženy a děti k bezprostřednímu výtvarnému vyjádření a napojení se na kreativní energii sebe sama.

Krasoterapii využívám při práci s dětmi a ženami.

Pořádám kurzy Krasoterapie pro děti a kurzy Krasoterapie pro ženy.