Symbolika Velikonoc a jejich smysl

Velikonoce jsou součástí křesťanského roku, který začíná adventem a jeho přípravou na narození Ježíše, a který pokračuje Velikonocemi, jež symbolizují smrt Ježíšova nepravého já a zároveň vítězství nad jeho smrtí, vzkříšení a narození se v novém duchovním světě. Byla by velká škoda, kdybychom symboliku Velikonoc chápali pouze zevně a jejich pravý smysl by nám unikl.

Je krásné sledovat symboliku Velikonoc a probuzení se do nového života v přírodě. Svátky Velikonoc spadají do období jara, kdy začíná přibývat den a ubývat noc, tedy světlo převažuje nad tmou. Světla v našem nitru přibývá a tmy ubývá.

Znovuzrození Krista v nás

Proces probuzení do nového života ve svém nitru, smrt našeho nepravého já a znovuzrození Krista v nás, se samozřejmě neprožívá za jeden den. Je to otázka delšího duchovního vývoje, než je proces dokončen a dojde k tomu, že ego umírá a nastává znovuzrození. Narodí se Kristus v nás – naše pravé Já, átman.

Pokud chceme přirovnání, pak je to jako když si mořský záliv, tedy naše já, uvědomí, že je voda jediného moře Já jsem.

Cesta k vnitřnímu tichu

Cestou k vnitřnímu tichu může být meditace – zaměření pozornosti na sebe, tedy na svou existenční podstatu, nikoliv osobnost se všemi jejími vlastnostmi, návyky a vzorci chování.

Vnitřnímu tichu učím ve své e-knize Umění vnímání vnitřní krásy, která čtenáře postupně provede 12 praktickými meditačními cvičeními od vnímání vnější krásy k uvědomění si vnitřní krásy naší skutečné podstaty a vnitřního ticha.

To neznamená nemluvit, ale v první řadě nemyslet. Dočasně zastavit veškerou duševní činnost a obrátit pozornost na boží přítomnost – vědomí v nás. Tím se rozšiřuje naše osobní vědomí, až ho poznáváme v celé jeho nestvořené a neomezené existenci Já jsem v zážitku samádhí.

Knihu Umění vnímání vnitřní krásy, která vás postupně povede meditační praxí od vnímání vnější krásy pomocí smyslů až k uvědomění si vaší skutečné podstaty, si můžete číst online a cvičení tak praktikovat prakticky ihned. Je věnována ženám, ale mohou ji samozřejmě číst i muži.

Představení Léčivého divadla Satori

Zážitkem samádhí Fráni Drtikola a českými mystiky Mílou a Eduardem Tomášem je inspirované také nové představení Léčivého divadla Gabriely Filippi SATORI, které pro vás pořádám v rámci Transformační kultury a umění v Sanatoriích Klimkovic. 
Hostem představení je po těžké nemoci znovuzrozená a ve vědomí Já jsem žijící a činící Zdena Pohlreichová, jejíž meditační seminář pro vás připravuji v Beskydech.

Přeji Krásné Velikonoce a těším se na vás v divadle!
Sylva Hankeová

Sylva Hankeová

Sylva je zakladatelkou projektu Transformační kultura a umění, v rámci něhož pořádá divadelní a koncertní představení.

Je duší umělec. Světlem poznání tvoří alegorické plastiky zachycující nadsmyslovou krásu. Svými uměleckými díly vnáší do duší domovů originalitu a vznešenost.

Je autorkou umělecko-meditační metody a projektu Krasoterapie® , v rámci kterého pořádá výtvarné kurzy pro ženy a pro děti.

Napsala meditační e-knihu o sebepoznání a nadsmyslovém vnímání Umění vnímání vnitřní krásy.

Vychovává dva syny, Eliase a Kristiana.

Více o Sylvě najdete zde>>

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.