Jaký je smysl života aneb ukázka z knihy Umění vnímání vnitřní krásy

Od mnohých z vás dostávám otázku, jaký má smysl váš život. Ve své e-knize „Umění vnímání vnitřní krásy“ tomuto tématu věnuji jednu kapitolu. Zde je ukázka z knihy:

Mnoho filosofických knih se zabývá tímto tématem a milióny lidí se nad ním zamýšlejí. Všichni ho chtějí znát a hledají ho, kde se dá. Navštěvují různé semináře, kurzy, přednášky, na kterých je slibováno dosažení úspěchu, štěstí a radosti v různých oblastech života.

Hledání smyslu života

Spousta lidí ztotožňuje smysl života s blízkými, rodinou, majetkem, vnější krásou nebo třeba pracovním posláním. Ale jakmile něco ze zdánlivého smyslu života ztratí, znamená to pro ně konec štěstí a někdy bohužel i života – moje vlastní zkušenost z rodiny.

To, čím jsme obklopení, jsou pouze projevy života, které z něho vyvstávají a zase se v něm ztrácí. Vaše děti se narodily, chodily do školy a nyní už mají třeba svůj vlastní život! Příběh, který se nám zdánlivě děje, není smyslem života. Uvědomte si, že tento příběh je minulostí. Stejně jako neexistuje budoucnost. A pokud ano, tak pouze ve vaší mysli!


Příběh, který se nám zdánlivě děje, není smyslem života. Je minulostí, která existuje pouze v naší mysli.

Když se podíváte na nějaký předmět, tak zjistíte, že tady nikdy nebyl a nikdy tady nebude. Pouze tady je. Čas je iluze vytvořená myslí a je velice těžké si to uvědomit, natož to pochopit. Je potřeba to zažít a k tomu nám mohou posloužit dokonce i smysly. 9 jednoduchých meditačních technik k uvědomění samotné krásy života jsem popsala v e-knize Jak vnímat vnitřní krásu.

Příběh není primárně důležitý

Jistě je čas, který vytváří mysl, nutný pro existenci příběhu, který prožíváme, a ve kterém se střídají okamžiky zdánlivého štěstí a utrpení. Ale tento příběh není primárně důležitý.

Smyslem života nemůže být příběh ani žádná naše role jako je být matkou, otcem, lékařem, učitelem, sportovcem, milujícím či milovaným.  Všechno to z života vyvstalo a zase to v něm zmizí. Staly jste se matkou a pečovaly o své děti. Stali jste se otcem a děti jsou již dospělé a vaši péči nepotřebují. Ano, biologicky jste stále matkou nebo otcem, ale role pečující matky a otce je pryč!

Smysl života v budoucnosti?

Většina z nás očekává smysl života někdy v budoucnosti. Věří, že jim smysl života někdo sdělí, nebo že ho prostě jednou pochopí. Smyslem života je ale jen obyčejné žití samo o sobě! Nikdy se nemůže zjevit v budoucnosti a nikdy se k němu nemůžeme přiblížit.

Jak se k něčemu chcete přiblížit, když už tam jste? Smysl je přehlížen, protože se očekává něco velkého, co bude vyčnívat nad normál. Všechna tato očekávání zastiňují právě samotný smysl!

Smysl života v teď!

Teď a znovu teď a nikdy jindy se nemůže projevit. Nechte se nasát do přítomnosti. Uvědomte si, že nic jiného neexistuje.

Vnímejte všechny zvuky, pohyby všeho kolem sebe, doteky. Nevnímejte jen předměty kolem vás, ale také to, co cítíte uvnitř vás. Začněte si všímat a pozorovat svoje pocity tam uvnitř. Poté se zaměřte na „toho“, kdo tyto pocity vnímá.

Staňte se štěstím

Lidé chtějí stále vědět, jak správně žít. Co udělat, aby přišla láska, bohatství, štěstí, krása. Mysl jim namluvila, že to ví a oni se ženou za vším, co se zdá, že přinese štěstí.

Ale vy se můžete právě teď rozhodnout, že už to od ní nekoupíte! Že nepostavíte štěstí na tom, co je pomíjivé, ale že se štěstím stanete!

Zastavte se, zklidněte se, vnímejte klid kolem sebe a zapomeňte na to, jak žít. Začněte životu důvěřovat. Ten, kdo přestane mít od života očekávání a každým okamžikem se nechá překvapit, co přijde, pozná, co je opravdová svoboda, klid a radost.

Důvěra, umělecká plastika plastika

Když jste byly v lůně své maminky, nestaraly jste se, jak to dopadne a vše se dělo samo od sebe. Začněte více vnímat bez myšlenek, pak vyvstane intuice a inspirace, která vás povede přesně tam, kam máte jít. Bez úsilí, naprosto přirozeně.

Strach je produktem mysli, že by se něco zlého mohlo stát. Překročte mysl. Nechtějte vědět, jak a co se má stát. Vnímejte, co se pak objeví. Ztratí se hranice, které vás omezují a objeví se nekonečná svoboda, klid a radost. A pak si uvědomíte, že nejste vaším tělem a myslí, ale tou svobodou, klidem a radostí. Krásou!

Umění vnímání vnitřní krásy

Ve své  e-knize Umění vnímání vnitřní krásy popisuji jednoduché meditační techniky, jak najít prostřednictvím smyslového a nadsmyslového vnímání stav bytí, který je samotným smyslem života. Říkáme mu Radost, Štěstí, Láska. Já mu říkám Krása. Jakmile tento stav jednou okusíte, tak už se nikdy nezeptáte, jaký je smysl života! Budete vědět, že tím smyslem jste Vy sami!

Sylva je zakladatelkou projektu Transformační kultura a umění, v rámci něhož pořádá divadelní a koncertní představení. Je duší umělec. Světlem poznání tvoří alegorické plastiky zachycující nadsmyslovou krásu. Svými uměleckými díly vnáší do duší domovů originalitu a vznešenost. Je autorkou umělecko-meditační metody a projektu Krasoterapie® , v rámci kterého pořádá výtvarné kurzy pro ženy a pro děti. Napsala meditační e-knihu o sebepoznání a nadsmyslovém vnímání Umění vnímání vnitřní krásy. Vychovává dva syny, Eliase a Kristiana. Více o Sylvě najdete zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.